بازار چیست؟ و انواع آن

ریشه کلمه بازار بازار (به انگلیسی : market )(از پهلوی:بهاچار، به معنی: جایِ بها/قیمت) در شهرهای زیادی از خاورمیانه، آسیا، [...]